دانلود فیلم آموزش کنترل ربات متحرک

فیلم دوره ی آموزش کنترل ربات متحرک
فیلم دوره ی آموزش کنترل ربات متحرک

دانلود فیلم آموزش کنترل ربات متحرک

این دوره ی آموزشیِ کنترل ربات متحرک که در سال ۲۰۱۴ توسط یک کانال یوتیوبی با نام «Control of Mobile Robots» تهیه شده است، به آموزش کنترل ربات متحرک یا همان کنترل موبایل ربات ها (Mobile Robots)  می پردازد. فیلم های این دوره در ۷ جلسه و به شکل تفکیک شده ارائه می گردد.

در این دوره علاوه بر آموزش مسائل پایه در علم کنترل، مثل مفهوم حالت پایدار، کنترل PID و … به آموزش برنامه نویسی و ساخت ربات نیز (البته با سخت افزار و نرم افزارخاص خودشان) پرداخته شده است.

کنترل ربات های متحرک-جلسه اول

ردیف عنوان زمان حجم تخته‌سفید دریافت
۱ مقدمه ۱۰ دقیقه ۳۰٫۵۲ مگابایت Play logo download
۲ آشنایی با تئوری کنترل ۷ دقیقه ۲۱٫۹۲ مگابایت Play logo download
۳ نیاز به مدل ها ۱۰ دقیقه ۳۱٫۲۵ مگابایت Play logo download
۴ کروز کنترل ۱۰ دقیقه ۲۹٫۶۱ مگابایت Play logo download
۵ مبانی طراحی کنترل ۸ دقیقه ۲۴٫۵۸ مگابایت Play logo download
۶ Performance Objectives ۶ دقیقه ۱۸٫۳۹ مگابایت Play logo download
۷ کنترل PID ۷ دقیقه ۲۲٫۰۳ مگابایت Play logo download
۸ اجراء ۱۰ دقیقه ۳۰٫۷۶ مگابایت Play logo download
۱۰ برنامه نویسی و شبیه سازی ۶ دقیقه ۱۹٫۴ مگابایت Play logo download
۱۱ سخت افزار جلسه اول ۱۱ دقیقه ۳۲٫۴۱ مگابایت Play logo download

کنترل ربات های متحرک-جلسه دوم

ردیف عنوان زمان حجم تخته‌سفید دریافت
۱ Driving Robots Around ۵ دقیقه ۱۶٫۶۹ مگابایت Play logo download
۲ Differential Drive Robots ۸ دقیقه ۲۳٫۹۵ مگابایت Play logo download
۳ Odometry ۷ دقیقه ۲۲٫۱۵ مگابایت Play logo download
۴ سنسورها ۷ دقیقه ۲۲٫۲۵ مگابایت Play logo download
۵ Behavior Based Robotics ۸ دقیقه ۲۴٫۸۸ مگابایت Play logo download
۶ حرکت به سوی هدف ۵ دقیقه ۱۶٫۴ مگابایت Play logo download
۷ شبیه ساز GRITS ۴ دقیقه ۱۴٫۳۱ مگابایت Play logo download
۸ پرهیز از موانع ۱۰ دقیقه ۳۰٫۱۵ مگابایت Play logo download
۹ Glue Lecture 2 ۱۴ دقیقه ۴۳٫۵۹ مگابایت Play logo download
۱۰ برنامه نویسی و شبیه سازی جلسه دوم ۸ دقیقه ۲۵٫۱۸ مگابایت Play logo download
۱۱ سخت افزار جلسه دوم ۲۰ دقیقه ۵۹٫۲۴ مگابایت Play logo download

کنترل ربات های متحرک-جلسه سوم

ردیف عنوان زمان حجم تخته‌سفید دریافت
۱ یک ربات ساده ۱۰ دقیقه ۳۱٫۷۱ مگابایت Play logo download
۲ مدل های فضای حالت ۹ دقیقه ۲۷٫۴۴ مگابایت Play logo download
۳ خطی سازی ۱۳ دقیقه ۳۹٫۷ مگابایت Play logo download
۴ سیستم های LTI ۱۳ دقیقه ۴۰٫۴۴ مگابایت Play logo download
۵ پایداری ۱۱ دقیقه ۳۳٫۴۹ مگابایت Play logo download
۶ ربات های گروهی ۱۱ دقیقه ۳۳٫۰۴ مگابایت Play logo download
۷ بازخورد خروجی ۸ دقیقه ۲۵٫۲۱ مگابایت Play logo download
۸ State Feedback ۸ دقیقه ۲۶٫۳ مگابایت Play logo download
۹ Glue Lecture 3 ۱۱ دقیقه ۳۵٫۲۱ مگابایت Play logo download
۱۰ برنامه نویسی و شبیه سازی جلسه سوم ۴ دقیقه ۱۳٫۵۴ مگابایت Play logo download
۱۱ سخت افزار جلسه سوم ۴۲ دقیقه ۱۲۴٫۴۳ مگابایت Play logo download

کنترل ربات های متحرک-جلسه چهارم

ردیف عنوان زمان حجم تخته‌سفید دریافت
۱ Stabilizing the Point Mass ۱۰ دقیقه ۲۹٫۹ مگابایت Play logo download
۲ Pole Placement ۱۱ دقیقه ۳۲٫۰۷ مگابایت Play logo download
۳ کنترل پذیری ۱۰ دقیقه ۳۰٫۰۸ مگابایت Play logo download
۴ Segway Robots ۱۱ دقیقه ۳۴٫۲ مگابایت Play logo download
۵ مشاهده ها ۱۰ دقیقه ۲۹٫۷۲ مگابایت Play logo download
۶ رویت پذیری ۵ دقیقه ۱۷٫۱۷ مگابایت Play logo download
۷ The Separation Principle ۹ دقیقه ۲۷٫۷۱ مگابایت Play logo download
۸ Practical Considerations ۱۳ دقیقه ۳۹٫۹ مگابایت Play logo download
۹ Glue Lecture 4 ۱۹ دقیقه ۵۶٫۶۷ مگابایت Play logo download
۱۰ برنامه نویسی و شبیه سازی جلسه چهارم ۲۰ دقیقه ۶۰ مگابایت Play logo download
۱۱ سخت افزار ۴ دقیقه ۱۴٫۱۶ مگابایت Play logo download

کنترل ربات های متحرک-جلسه پنجم

ردیف عنوان زمان حجم تخته‌سفید دریافت
۱ Switches Everywhere ۶ دقیقه ۱۸٫۷۶ مگابایت Play logo download
۲ Hybrid Automata ۹ دقیقه ۲۸٫۱۶ مگابایت Play logo download
۳ A Counter Example ۷ دقیقه ۲۲٫۰۵ مگابایت Play logo download
۴ Danger Beware! ۵ دقیقه ۱۶٫۹۵ مگابایت Play logo download
۵ The Bouncing Ball ۱۲ دقیقه ۳۶٫۷۷ مگابایت Play logo download
۶ The Zeno Phenomenon ۶ دقیقه ۱۸٫۸۴ مگابایت Play logo download
۷ Sliding Mode Control ۶ دقیقه ۱۹ مگابایت Play logo download
۸ Regularizations ۱۱ دقیقه ۳۲٫۵۶ مگابایت Play logo download
۹ Glue Lecture 5 ۱۱ دقیقه ۳۴٫۱۸ مگابایت Play logo download
۱۰ برنامه نویسی و شبیه سازی جلسه پنجم ۱۲ دقیقه ۳۵٫۴۷ مگابایت Play logo download
۱۱ سخت افزار جلسه پنجم ۸ دقیقه ۲۵٫۳۱ مگابایت Play logo download

کنترل ربات های متحرک-جلسه ششم

ردیف عنوان زمان حجم تخته‌سفید دریافت
۱ Behaviors Revisited ۱۳ دقیقه ۴۰٫۰۳ مگابایت Play logo download
۲ Hard Switches vs Blending ۱۰ دقیقه ۳۰٫۵۸ مگابایت Play logo download
۳ Convex and Non Convex Worlds ۹ دقیقه ۲۷٫۸۹ مگابایت Play logo download
۴ Boundary Following ۹ دقیقه ۲۷٫۵۸ مگابایت Play logo download
۵ The Induced Mode ۸ دقیقه ۲۶٫۵۵ مگابایت Play logo download
۶ A Complete Navigation System ۹ دقیقه ۲۷٫۹۱ مگابایت Play logo download
۷ Practical Considerations ۹ دقیقه ۲۶٫۸۴ مگابایت Play logo download
۸ Let ‘s Do it! ۴ دقیقه ۱۳٫۷۷ مگابایت Play logo download
۹ Glue Lecture 6 ۸ دقیقه ۲۶٫۲۳ مگابایت Play logo download
۱۰ برنامه نویسی و شبیه سازی جلسه ششم ۱۲ دقیقه ۳۷٫۶۳ مگابایت Play logo download
۱۱ سخت افزار جلسه ششم ۱۰ دقیقه ۳۰٫۶۲ مگابایت Play logo download

کنترل ربات های متحرک-جلسه هفتم

ردیف عنوان زمان حجم تخته‌سفید دریافت
۱ Approximations and Abstractions ۵ دقیقه ۱۵٫۸۸ مگابایت Play logo download
۲ A Layered Architecture ۹ دقیقه ۲۷٫۸۵ مگابایت Play logo download
۳ Differential Drive Trackers ۸ دقیقه ۲۴٫۰۶ مگابایت Play logo download
۴ A Clever Trick ۱۰ دقیقه ۳۰٫۳ مگابایت Play logo download
۵ Other Robot Classes ۱۳ دقیقه ۳۹٫۸۸ مگابایت Play logo download
۶ Car Like Robots ۹ دقیقه ۲۹٫۳۳ مگابایت Play logo download
۷ To Probe Further ۶ دقیقه ۱۸٫۰۱ مگابایت Play logo download
۸ In Conclusion ۷ دقیقه ۲۰٫۹۲ مگابایت Play logo download
۹ Glue Lecture 7 ۹ دقیقه ۲۷٫۷۴ مگابایت Play logo download
۱۰ برنامه نویسی و شبیه سازی جلسه هفتم ۱۹ دقیقه ۵۶٫۴۹ مگابایت Play logo download
۱۱ سخت افزار جلسه هفتم ۱۴ دقیقه ۴۳٫۹۶ مگابایت Play logo download

یه زمانی عاشق رباتیک بودم و زمان بچگی آرزوم بود که ربات بسازم برای همین الان آرزوی بچگیام رو دارم محقق میکنم.عاشق رباتیک و تدریسم به زودی اختراعاتم رو رونمایی میکنم

2 دیدگاه

  1. اینکه آدم تو یه سایت ناشناخته (البته برای من) رباتی رو میبینه که باهاش زندگی کرده.
    ۲۰۰۹ ایران اپن چ مسابقاتی بود یادش بخیر
    فقط خواهش میکنم اگه از اون دوره علی الخصوص از این ربات دوست داشتنی ما فیلم یا عکس دارید برای بنده ارسال کنید.
    این شماره تلفنمه خوشحال میشم واقعا اگه این کار رو کنید
    ۰۹۳۰۸۳۸۲۷۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.